قالب وبلاگ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta content="<-BlogId-> وبلاگ blog" name="description" />
    <meta content="<-BlogId->, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog ,  Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, یادداشت روزانه, پرشین بلاگ , وبلاگ فارسی , وبلاگ ایرانی , وب نوشت "
        name="keywords" />
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<title><-BlogTitle-></title>
    <style id='pb-style'>
body{
 background-position:center top;
 background-repeat:no-repeat;
 background-color:#272727;
 background-image:url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/bg.jpg');
 margin-top:0px;
 font-family:tahoma;
 font-size:11px;
 color:#000;
 font-style:normal;
 font-weight:normal;
}
a{
 text-decoration:none;
 color:#000;
}
img{
 border:none;
}
.header{
 width:920px;
 height:170px;
 margin:auto;
 background-image:url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/top.jpg');
}
.posttitle{
 font-family:'times new roman';
 font-weight:bold;
 font-size:14pt;
 font-style:normal;
 color:#376b29;
}
a.posttitle:hover{
 font-family:'times new roman';
 font-weight:bold;
 font-size:14pt;
 font-style:normal;
 color:#23471b;
}
.date{
 font-size:10px;
 color:#222222;
}
.tagdiv{
 margin-right:20px;
 line-height:1.5em;
}
a.tag,a.tag:hover{
 color:#326624;
 font-family:times new roman;
}
.more,a.more:hover{
 font-size:11px;
 color:#222;
 line-height:1.5em;
}
#sidebar{
 width:230px;
 float:left;
 text-align:right;
 direction:rtl;
 color:#fff;
 padding-left:15px;
 padding-right:15px;
 background-image:url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/main-left.gif');
}
#sidebar a{
 text-align:right;
 display:block;
 padding:4px 20px 6px 10px;
 border-bottom:1px solid #191919;
 background-color:#1e1e1e;
 color:#9cca8a;
 background-image:url(http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/bullet.gif);
 background-repeat:no-repeat;
 background-attachment:scroll;
 background-position:97% 52%;
}
#sidebar a:hover{
 background-position:97% 52%;
 background-attachment:scroll;
 background-repeat:no-repeat;
 background-image:url(http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/bullet.gif);
 background-color:#313131;
 color:#9cca8a;
}
.sidebartitle{
 width:230px;
 height:39px;
 text-align:right;
 color:#fff;
 font-family:times new roman;
 font-size:16px;
 font-weight:bold;
 background-image:url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/side-title.gif');
 background-repeat:no-repeat;
 background-attachment:scroll;
 background-position:right top;
}
#post{
 width:660px;
 float:right;
 background-image:url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/main-right.gif');
 direction:rtl;
}
#post a{
 color:#376b29;
}
.blogtitle{
 font-family:'times new roman';
 font-weight:bold;
 font-style:normal;
 font-size:24pt;
 color:#fff;
 text-decoration:none;
 text-align:right;
 direction:rtl;
 padding-right:20px;
 padding-top:30px;
}
.blogtitle a:hover{
 color:#cacaca;
 padding-right:20px;
 padding-top:30px;
}
.blogdesc{
 font-family:'tahoma';
 font-style:italic;
 font-size:11px;
 font-weight:normal;
 color:#fff;
 text-align:right;
 direction:rtl;
 padding-right:50px;
}
#comment{
 margin-right:20px;
 line-height:1.5em;
}
#comment a{
 color:#000;
}
#logo a, a:hover{
 color:#fff;
 background-image:none;
 padding:0px;
 border:none;
 display:inline;
}
#logo a:hover{
 background-image:none;
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="header">
        <h1 class="blogtitle">
            <a href="<-BlogUrl->" class="blogtitle"><-blogTitle-></a>
        </h1>
        <h2 class="blogdesc">
            <-BlogDescription->
        </h2>
    </div>
    <div style="width: 920px; height: 10px; margin: auto; background-image: url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/menu.gif')">
    </div>
    <div style="width: 920px; height: 27px; margin: auto; background-image: url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/main1.gif')">
    </div>
    <div style="width: 920px; margin: auto; background-color: #000;">
        <div id="post">
            <blogpost>
<div style="margin-right:20px; overflow:hidden; table-layout:fixed; line-height:1.5em;"><a href="<-PostLink->" class="posttitle"><-PostTitle-></a></div>
<div class="date" style="margin-right:20px;"> نویسنده :
 <a href="<-PostAuthorLink->"><-PostAuthor-></a> - ساعت <-PostTime-> روز <-PostDate-> </div>
<div class="tagdiv"><BlogPostTags separator="، "><a href="<-TagLink->" class="tag"><-TagName-></a></BlogPostTags></div>
<div style="line-height:4px">&nbsp;</div>
<div style="margin-left:15px; margin-right:20px; margin-top:5px; margin-bottom:5px; overflow:hidden; table-layout:fixed; ">
<-PostContent->
<br /></div>
<div style="line-height:4px">&nbsp;</div>
<BlogExtendedPost>
<div style="margin-right:20px; line-height:1.5em;"><a href="<-PostLink->" class="more">ادامه مطلب...</a></div>
</BlogExtendedPost>

<BlogComment>
<div id="comment"><img src="http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/comment.gif" alt="comment" /> نظرات (<-count->)</div>
</BlogComment>
<div style="line-height:15px;">&nbsp;</div>
</blogpost>
            <blogpage>
<div style="margin-right:20px; overflow:hidden; table-layout:fixed; line-height:1.5em;"><a href="<-PageLink->" class="posttitle"><-PageTitle-></a></div>
<div style="margin-left:15px; margin-right:20px; margin-top:5px; margin-bottom:5px; overflow:hidden; table-layout:fixed; ">
<-PageContent->
<br /></div>
<div style="line-height:15px;">&nbsp;</div>
</blogpage>
            <blogarchivepage>
<div style="margin-right:20px; overflow:hidden; table-layout:fixed; line-height:1.5em;"><a href="<-BlogUrl->/Archive/" class="posttitle">عناوین مطالب وبلاگ "<-BlogTitle->" </a></div>
<div style="margin-left:10px; margin-right:10px; margin-top:5px; margin-bottom:5px">
<p> <BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->" style="color:#000"><-PostTitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems></p>
</div>
<div style="line-height:15px;">&nbsp;</div>
</blogarchivepage>
            <blogcontact>
<div style="margin-right:20px; overflow:hidden; table-layout:fixed; line-height:1.5em;"><a href="#" class="posttitle">تماس با ما </a></div>
<div style="margin-left:10px; margin-right:10px; margin-top:5px; margin-bottom:5px">
  <br />
  <table style="direction:ltr" width="444" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td><div align="right">
      <input type="text" name="author" id="author" style="direction:rtl; font-family:Tahoma; font-size:12px; width:150px" />
    </div></td>
    <td><div align="left" dir="rtl">نام :</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">
      <input type="text" name="email" id="email" style="direction:ltr; font-family:Tahoma; font-size:12px; width:150px" />
    </div></td>
    <td><div align="left" dir="rtl">ایمیل :</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">
      <input type="text" name="url" id="url" style="direction:ltr; font-family:Tahoma; font-size:12px; width:150px" />
    </div></td>
    <td><div align="left" dir="rtl">سایت شما :</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">
      <textarea name="description" id="description" rows="8" tabindex="4" style="direction:rtl; font-family:Tahoma; font-size:12px; width:250px" cols="30"></textarea>
    </div></td>
    <td><div align="left" dir="rtl">متن :</div></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><div align="right">
      <input type="submit" name="button" id="button" value="ارسال" style="font-family:Tahoma; font-size:11px; background-image:url('http://www.persianblog.ir/templates/public/pb5/images/side-top.gif'); background-position:center 90%;  border:1px #B3CFD7 solid; width:70px; height:25px" />
    </div></td>
    <td>&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</div>
<div style="line-height:15px;">&nbsp;</div>
</blogcontact>
            <div style="line-height: 15px;">
                &nbsp;<br />
                <br />
                <br />
                <br />
            </div>
        </div>
        <div id="sidebar">
            <blogprofile>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;مشخصات نویسنده&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
<BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" style="border: 1px #333333 solid; padding:7px;" /></center> <br />&nbsp;</BlogPhoto>درباره  : <-AboutAuthor-><br /><br />
<a href="<-ProfileUrl->">پروفایل مدیر : <-BlogAuthor-></a>
<BlogEmailBlock><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل مدیر وبلاگ</a> </BlogEmailBlock>
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogprofile>
            <blogarchiveblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;آرشیو وبلاگ&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <div>
   <a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a>
   <a href="<-BlogArchiveLink->">عناوین مطالب وبلاگ</a> 
   <BlogArchive> <a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></BlogArchive>
   </div>
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogarchiveblock>
            <blogpagesblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;صفحات وبلاگ&nbsp;</div> 
<div style="width:230px;padding-top: 5px;">
  <a href="<-BlogContactLink->">تماس با ما</a>
  <Blogpages> <a href="<-PageLink->" ><-PageTitle-></a></Blogpages><br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogpagesblock>
            <blogpreviousitemsblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;مطالب اخیر&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <BlogPreviousItems items="10" > <a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></BlogPreviousItems><br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogpreviousitemsblock>
            <blogtagsblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;موضوعات وبلاگ&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <BlogTags> <a href="<-TagLink->"><-TagName->(<-Tagweight->)</a></BlogTags><br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogtagsblock>
            <bloglinksblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;لینکستان&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></BlogLinks>
   <a href="http://dokhtaryaziran.persianblog.ir/">دختری از ایران </a> 
   <a href="http://persianweblog.ir/">پرشین بلاگ </a>  
   <br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</bloglinksblock>
            <blogauthorsblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;نویسندگان همکار&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <BlogAuthors> <a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a><br /></BlogAuthors><br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogauthorsblock>
            <blogsmsblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;پیامک بلاگ&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <br />
   <BlogSms> <-SmsTitle-> .:. <-SmsBody-> <br /></BlogSms><br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogsmsblock>
            <blogfeedshowblock>
<div class="sidebartitle"><br style="line-height:10px;"/>&nbsp;فید منتخب من&nbsp;</div> 
<div style="width:230px; padding-top: 5px;">
   <BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a></BlogFeedShow>
   <a href="<-FeedUrl->" target="_blank"><strong><-FeedTitle-></strong></a><br />
</div> 
<div style="line-height:25px;">&nbsp;</div>
</blogfeedshowblock>
            <div class="sidebartitle">
                <br style="line-height: 10px;" />
                &nbsp;امکانات جانبی&nbsp;</div>
            <div style="width: 230px; padding-top: 5px;">
                <div style="text-align: right; direction: rtl">
                    <center>
                        <-BlogCustomHtml-><br />
                        <br />
                        <-persianstat-><br />
                        <br />
                    </center>
                </div>
                <div id="logo">
                    <center>
                        <a style="width: 70px; color: #FFFFFF; text-decoration: none; font-family: Arial;
                            font-size: 8pt; border: 1px solid #FF9955; background-color: #FF6600; display: inline"
                            href="<-BlogXmlLink->">&nbsp; RSS 2.0 &nbsp;</a><br />
                        <br />
                    </center>
                </div>
            </div>
            <div>
                &nbsp;</div>
            <div id="logo" style="text-align: center;"><img src="http://irapic.com/uploads/1214867095.gif" /><br />
                <br />
                <br />
          </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

/ 2 نظر / 6 بازدید
يه دوست

سلام به نظر من خيلي سادست [چشمک] اما موفق باشيد

هه زار

[خداحافظ]سلام، وبلاگتون قشنگ بود خیلی یه سر هم یه سایت ما بزن ممنون میشم www.hajarb4u.blogfa.com آدرس را در قسمت سایت درج کردم اولین سایت بین المللی نقاشی موفق باشید نازنین