در جستجوی هیجان

هیجان می خواهم آن هم به شدت. من شیطنت را به نهایت خود رسانده ام. شلوغ و بی آرام اما باز هم می خواهم سرزنده ترا از این باشم.

نقاشی کردن را دوباره شروع کرده ام. از همه مهمتر کاریکاتور را . درس هم می خوانم   -البته فقط گاهی -  این ترم اوضاع درس و مشق خیلی بی ریخت شده. برای پایان ترم پروژه ی جاری ام خرخونی است.

عکس هم گرفته ام. برایتان می گذارم تا بفهمید دنیا توی دنیای من چه شکلی است.

دنبال راه اندازی یه وبلاگ انگلیسی دیگه هستم

. i have to do it. in order not to be a sheep.

توجهم به شهید بهشتی جلب شده. حس می کنم می تونم مثل چمران اون رو دوست داشته باشم. اون هم مثل چمران من جهانی فکر می کند.

نمایشگاه کتاب دانشگاه شیراز روز های آخرش را می گذراند. کتاب هایی خریده ام که حتی در خواب هم نمی دیدم که داشته باشمشان.

امضای اکشنی برای کاریکاتور هایم ترتیب دیده ام که برایتان می آورمش.

من هیجان می خواهم. باز هم بیشتر.

see u soon!!!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید